Open post

NTL@SSB – Forslag om Politisk Streik

NTL fagforeningsmedlem @SSB sendte forslag om politisk streik til NTL-SSB styre, og deltok i fagforeningens årsmøte 14.03 for å presentere saken. Det var bred støtte for Palestina blant medlemmene. Forslag om politisk streik falt. Forslag om å oppfordre NTL sentral til å presse for politisk streik nasjonalt var akseptert. Kampen for bredere og dypere støtte for Palestina fra fagbevegelsen fortsetter.

Scroll to top