Bergen Kommune – stopp medvirkning til ulovlig okkupasjon!

I perioden 2022-24 har Bergen kommune betalt over 87 millioner kroner for PC-utstyr produsert av HP. Selskapet både muliggjør og profitterer på ulovlig okkupasjon, og derfor mener vi at dette selskapet ikke kan få fortsette å forsyne ansatte i Bergen kommune med PC-er. Innkjøpsavtalen er ute på anbud i disse dager.

Skriv til folkevalgte representanter og legge press på at de tar til orde, og kreve at våre skattepenger ikke går til leverandører eller underleverandører som støtter ulovlig okkupasjon.

Les gjerne innholdet og godkjenn utsending av brevet.

Hvis det oppstår problemer ved utsending, eller om du ikke har konfigurert en epost klient (vi har observert det skjer av og til med iPhone enheter), kan du kopiere mottaker listen, emne feltet og brevets innhold ved bruk av disse knappene. Du kan da limm inn disse i riktig steder der du sender eposten fra
Scroll to top