Få Folkemordet i Gaza på forsiden nå!

Stortingsforslag om anerkjennelse av P4lestina som egen stat, norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon og boikott av varer fra okkuperte områder.

Les gjerne innholdet og godkjenn utsending av brevet.

Hvis det oppstår problemer ved utsending, eller om du ikke har konfigurert en epost klient (vi har observert det skjer av og til med iPhone enheter), kan du kopiere mottaker listen, emne feltet og brevets innhold ved bruk av disse knappene. Du kan da limm inn disse i riktig steder der du sender eposten fra
Scroll to top