15.04.2024 – Sudan 1årsdagen – AFP appell


Det er bare ett "oss mot dem" som er riktig.

Appell av Michel på vegne av Studentgruppe - Aktivister for Palestina


Hallo, Bergen!

Denne Markeringen er arrangert av Bergen4Palestine, og jeg skal nå snakke på vegne av Studentgruppen Aktivister for Palestina Bergen. Det hender noen stiller seg spørsmålet hvorfor Palestinske solidaritetsgrupper arrangerer og taler på en Markering for Sudan. En ting å forstå er at vi som engasjerer oss for Palestinsk frigjøring, har et felles ideologisk grunnlag. Vi er mot alle former for undertrykking, og den største kilden til undertrykking globalt i dag er imperialisme, og følgende er vi anti-imperialister. Vi vet at sionismen er basert på vestlig imperialisme, og vi vet at krigen i Sudan blir betent og utnyttet av imperialistiske krefter.

Vanlig er å tro at denne konflikten [i Sudan] er skapt av spenninger mellom forskjellige etnisiteter, kulturer eller religioner. Dette er en reduktiv måte å forstå konflikten på, er rasistisk, og ignorerer fullstendig årsakene til og drivkreftene bak disse spenninger. Det er lett å tro at all konflikt stammer fra innenlands, og det må vi være smartere enn å tenke.

Noe som kan gjøre situasjonene i Sudan, og f.eks. Kongo vanskeligere å forstå enn det som skjer i Palestina, er at vi ikke vet hvem å peke på, hvem gjerningsmannen er. I Palestina vet vi helt klart at overgriperen er Israel, med støtte fra USA og andre vestlige makter. Hvem peker vi derimot på når vi snakker om Sudan? Her er det ikke så lett som å peke på en nabonasjon eller en annen nasjon for overgrep.

Vanlig er å tro at denne konflikten er skapt av spenninger mellom forskjellige etnisiteter, kulturer eller religioner. Dette er en reduktiv måte å forstå konflikten på, er rasistisk, og ignorerer fullstendig årsakene til og drivkreftene bak disse spenninger. Det er lett å tro at all konflikt stammer fra innenlands, og det må vi være smartere enn å tenke.

Det vi må forstå om Sudan er at det pågår etnisk rensing og massedrap der akkurat nå, og at begge bevæpnede armeer i denne konflikten mottar støtte fra imperialistiske krefter. Rapid Support Forces, kort RAF, mottar våpenstøtte fra Russland og Israel, og de Forente Arabiske Emirater og Libya, som vi vet opererer på vegne av Amerikanske interesser. Sudanese Armed Forces vet vi mottar våpenstøtte fra Egypt, Iran, og faktisk Ukraina.

Sudan har gull, uran, jern, gips, marmor og glimmer. Sudan er for Sudanere, ikke for imperialister. Vakre Sudan skal være hjemlandet for våre Sudanske søsken - ikke en lekeplass for imperialister, hvor de kan velge og vrake i naturressurs eller et strategisk geopolitisk punkt.

Det er klart at involverte nasjoner ikke er involvert for gøy, og vi kan også tenke oss at mesteparten av borgerne i vedkommende nasjoner ikke er bevisst på at myndighetene deres er involvert i disse fremmede kriger. Disse involveringene i fremmede kriger er ingen nasjoners interesse, men imperialistisk interesse. Imperialismen er transnasjonal. Den er ikke lojal til et flagg, men til kapital.

Hva business har noen av disse nasjonene i Sudan? Det vi må se, er at Sudan ikke er fattig. Sudan har gull, uran, jern, gips, marmor og glimmer. Sudan er for Sudanere, ikke for imperialister. Vakre Sudan skal være hjemlandet for våre Sudanske søsken - ikke en lekeplass for imperialister, hvor de kan velge og vrake i naturressurs eller et strategisk geopolitisk punkt. Og det er heller ikke vårt interesse at våre regjeringer i nord og vest involverer seg i disse maktkampene, som ikke tjener folket i Sudan, og som ikke tjener folket i de selve imperialistiske nasjonene heller.

Så jeg vil stå her og si mer enn bare stopp krigen og stopp folkemordet. Vi får ikke gjort noen ting om vi ikke begynner å forstå hvor denne volden faktisk kommer fra og hvordan den henger sammen med vold overalt. Det involverer å stille kritiske spørsmål til systemet vårt. Hvordan bidrar nasjoner vi er alliert med til denne lidelsen? Hvordan bidrar til eller tjener Norge på krigen i Sudan? De samme spørsmåla kan stilles i anledning med de fleste konflikter i den globale sør.

Imperialismen er transnasjonal. Den er ikke lojal til et flagg, men til kapital.

Vi må styrke den internasjonale solidaritet, og stå i lag med våre Sudanske søsken, og våre Palestinske søsken, og alle søsken som er ofre for imperialisme. Jeg håper vi får samarbeidet mer med hverandre fremover, og mener at vi må stå i lag fremover – som en anti-imperialistisk bevegelse. Det finnes kun et oss og dem, og Sudanske folk er del av oss. Imperialistene er dem.

Alle som virkelig brenner for frihet, for rettferd, for kjærleik, setter seg inn i det som skjer, og står i full solidaritet med det Sudanske folk, og lærer å forstå hvordan nasjoner i nord og vest med imperialistiske interesser tjener på disse massemordene.

Ingen er fri før alle er fri.

Scroll to top