Jeg er kunstner

Gaza Guernica 2023 // Palestina Poster Project Archives
Kunstnernes løfte for Palestina

"Vi støtter den palestinske kampen for frihet, rettferdighet og likhet. Som svar på oppfordringen fra palestinske kunstnere og kulturarbeidere om en kulturell boikott av Israel, lover vi å verken akseptere profesjonelle invitasjoner til Israel, eller finansiering, fra noen institusjoner knyttet til dens regjering før den overholder internasjonal lov og universelle prinsipper for menneskerettigheter".

(fra Artists For Palestine UK)

Solidaritet gjennom kunst
  • Lag kunst som uttrykker din solidaritet
  • Organiser markedsplassen for kunsten din og send inntektene til palestinske velferdsorganisasjoner.
  • Skap et rom hvor folk kan prøve å uttrykke seg gjennom enkel kunst
  • Organisere workshops om motstand gjennom kunst

Du kan også:

2 Krev stans av bombingen Krev stans av bombingen, oppheving av blokkaden, gjenopprettelse av vann, strøm og medisinsk utstyr, og uhindret tilgang til helsearbeidere
3 Få Folkemordet i Gaza på forsiden nå! Krev at mediehusene tydelig roper ut folkemordet som pågår nå
X Stem JA til Representantforslag 237 S Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon
Scroll to top