Jeg er student

1
Oppfordring til akademisk boikott av Israel ved UiB
Vi krever UiB umiddelbart sikrer de 5 tiltakene som er skissert i det åpne brevet til rektor og styret.

Du kan også:

2 Krev stans av bombingen Krev stans av bombingen, oppheving av blokkaden, gjenopprettelse av vann, strøm og medisinsk utstyr, og uhindret tilgang til helsearbeidere
3 Få Folkemordet i Gaza på forsiden nå! Krev at mediehusene tydelig roper ut folkemordet som pågår nå
X Stem JA til Representantforslag 237 S Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon
Scroll to top