Hva bør Norge gjøre _nå_ ?

Ihlayyel Mekdad

Tusen tonn med raketter og bomber regner daglig på Palestina siden 7.oktober, verden snakker fortsatt om Hiroshima og Nagasaki. Hiroshima og Nagasaki er ingenting sammenlignet med det som skjer så langt i Palestina siden 7.oktober. Dette er etnisk rensing og folkemord på det HØYESTE, men tydeligvis er ikke palestinere mennesker, så det er ingen menneskelighet for de.

SKAM TIL DEN VERDEN VI LEVER SKAM!!!!

Israel strammet umiddelbart inn på blokaden av Gaza, som ble innført i 2007, den 7. oktober. Både blokaden og tvangsforflyttingen som pågår, utgjør tydelige brudd på internasjonal humanitær lov. Systematiske angrep på sivil infrastruktur og innskrenkning av tilgangen til strøm, mat, vann og medisiner er også i strid med folkeretten. For en befolkning som allerede levde på eksistensminimum, er situasjonen nå kritisk.

Det er viktig at Statsminister Støre og regjeringen tar stilling til volden som rammer uskyldige palestinere. Det er avgjørende at alle krigsforbrytelser blir grundig etterforsket, og at Israel stilles til ansvar.

En rekke sykehus har blitt satt ut av drift, og de lider av mangel på medisiner og nødvendig medisinsk utstyr. Desinfisering av utstyr er en utfordrende oppgave, og operasjoner må gjennomføres uten tilstrekkelig bedøvelse.

Mange hjelpeorganisasjoner advarer nå om en eskalerende humanitær katastrofe som truer livene til Gazas innbyggere. Det er avgjørende at det internasjonale samfunnet engasjerer seg for å lindre denne nødssituasjonen og arbeide for en fredelig løsning på konflikten.

Israel viser manglende respekt for folkeretten i sin behandling av palestinerne. Handlingene i deres angrep har for lengst overskredet grensen for når begrepet «selvforsvar» kan benyttes rettmessig. Det er ikke mulig med «selvforsvar» når det er de som okkuperer, det er ikke mulig at den som angriper skal late som de forsvarer seg det står ikke opp. Det er på høy tid at det internasjonale samfunnet reagerer for å sørge for respekt for menneskerettigheter, jeg skriver dette selvom jeg VET ingen kommer til å gjøre noe.

Krigsforbrytelser må etterforskes og Israel må stilles til retten. Det er nødvendig at det internasjonale samfunnet arbeider for rettferdighet og ansvarlighet, og at immunitet ikke beskytter Israel for overgrep mot den palestinske befolkningen

Den norske regjeringen bør ikke fortsette å tolerere den brutale fremferden og de systematiske angrepene på sivile. Det er viktig at Statsminister Støre og regjeringen tar stilling til volden som rammer uskyldige palestinere. Det er avgjørende at alle krigsforbrytelser blir grundig etterforsket, og at Israel stilles til ansvar.

Krigsforbrytelser må etterforskes og Israel må stilles til retten. Det er nødvendig at det internasjonale samfunnet arbeider for rettferdighet og ansvarlighet, og at immunitet ikke beskytter Israel for overgrep mot den palestinske befolkningen. Det er avgjørende at verdenssamfunnet arbeider for å sikre at rettferdighet blir tjent og for å fremme en varig fred i regionen.

Nå er det på høy tid for Norge å engasjere seg for en humanitær våpenhvile og forhindre at et folkemord får fotfeste. Bergen4Palestine ber regjeringen om å:

  • Ta i bruk alle tilgjengelige midler for å fremme en våpenhvile og stanse overgrepene og tvangsforflytningen av palestinerne både på Gaza og Vestbredden.
  • Tydelig fordømme Israel for kollektiv avstraffelse og tapet av sivile palestinske liv.
  • Kreve at blokaden av Gaza umiddelbart heves for å lindre nøden og lidelsene til befolkningen der.
  • Arbeide aktivt for å avslutte Israels ulovlige okkupasjon av Gaza og Vestbredden, og jobbe for en rettferdig fredsavtale som er i samsvar med folkeretten og basert på FN's vedtak og resolusjoner.

Det er viktig at Norge, som en nasjon som vektlegger menneskerettigheter og internasjonal rett, spiller en aktiv rolle i å fremme en rettferdig og varig løsning på konflikten i Midtøsten.

FRITT PALESTINA ✌️🇵🇸

Scroll to top